Translate

March 7, 2013

I love the world. William Ricketts SanctuaryKiedy człowiek kocha Matkę Naturę, składa jej hołd albo w postaci baterii słonecznych na dachu, kompostownika w ogródku, trzech koszy na sortowanie śmieci albo własnie w ten sposób jak widzicie poniżej.

Mój zmysł estetyczny nie wytrzymałby chyba na żywo tego ogromu piękna, które stworzył australijski rzeźbiarz z Arts and Crafts Movement - William Ricketts.
Urodzony w 1898 roku - za cel postawił sobie pokazanie duchowości Aborygenów i poszanowanie świata przyrody, które wyobraził w swoich pracach. Jego główne dzieła to m.in. "Dromana" W ogrodzie Seawinds, Arthurs Seat, Victoria, i "Brute Gun" w William Ricketts Sanctuary, Mount Dandenong, Wiktoria. Wiele mniejszych prac znajduje się w kolekcji Muzeum Powerhouse, Sydney. Fotograficzne zapisy jego rzeźb, szczególnie tych od sanktuariów Pitchi Ritchi i Mount Dandenong, które zostały zniszczone, są przechowywane w archiwach bibliotek Australii. Od 1949 do 1960 mieszkał, poznawał i tworzył wśród Aborygeńskich plemion takich jak Pitjantjatjara i Arrernte.

W 1934 roku rozpoczął swoją główną pracę artystyczną, tworząc park rzeźby teraz nazwany William Ricketts Sanctuary. Pracował nad tym projektem aż do swojej śmierci w 1993 roku. W 1970 wyjechał do Indii, gdzie przez kilka lat rozwijał swoją duchowość wśród Hindusów.

Cóż mogę rzec...
Może nic?
A Wy co powiecie?
Też nic...?

więc pomilczmy

Lea